SAINT-GOBAIN WEBER YAPI KİMYA SAN. TİC. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN

AÇIK RIZA METNİ

 

Saint Gobain Weber Yapı Kimya San. Tic. A.Ş. (“WEBER” veya “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nın “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 11. maddesi uyarınca “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” aracılığıyla Weber We-Club Sadakat Programı Üyelik kaydı kapsamında toplanan kişisel verilerim hakkında bilgilendirildim.

 

Weber We-Club Sadakat Programı kapsamında Weber ile paylaştığım kişisel verilerimin Weber tarafından Aydınlatma Metninde açıklanan koşullarda işleneceğini, haklarıma dair bilgilendirildiğimi, kişisel verilerimin hangi amaçlarla kimler tarafından işlenebileceğini, kimlerle paylaşılabileceğini anladığımı ve buna açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.


© 2019 Saint-Gobain Weber. Tüm hakları saklıdır.

Saint Gobain